تصور کردن ماشین خوابیدن خبر چند رسانه ای

تصور کردن: ماشین خوابیدن خبر چند رسانه ای

گت بلاگز چند رسانه ای 18)/ عکس+ پرتاب ترقه داخل خودروی پلیس‌ راهور(

در شب چهارشنبه آخر سال یک سرهنگ پلیس راهور و یک سرباز که در بلوار هاشمیه مشهد جهت اینجا نظم رفت و آمد در منطقه حضور داشتند، به خاطر پرتاب ترقه انفجاری به شدت م

18)/ عکس+ پرتاب ترقه داخل خودروی پلیس‌ راهور(

در شب چهارشنبه آخر سال یک سرهنگ پلیس راهور و یک سرباز که در بلوار هاشمیه مشهد جهت اینجا نظم رفت و آمد در منطقه حضور داشتند، به خاطر پرتاب ترقه انفجاری به شدت مجروح و در بیمارستان فارابی مشهد خوابیدن شدند.

پرتاب ترقه انفجاری به ماشین پلیس

18)/ عکس+ پرتاب ترقه داخل خودروی پلیس‌ راهور(

منبع: میزان

در شب چهارشنبه آخر سال یک سرهنگ پلیس راهور و یک سرباز که در بلوار هاشمیه مشهد جهت اینجا نظم رفت و آمد در منطقه حضور داشتند، به خاطر پرتاب ترقه انفجاری به شدت م

واژه های کلیدی: ماشین | خوابیدن | خبر | چند رسانه ای |

18)/ عکس+ پرتاب ترقه داخل خودروی پلیس‌ راهور(

18)/ عکس+ پرتاب ترقه داخل خودروی پلیس‌ راهور(

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz