تصور کردن ماشین خوابیدن خبر چند رسانه ای

تصور کردن: ماشین خوابیدن خبر چند رسانه ای

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری زنان زیاد از مردان سریال می‌بینند

نتایج آخرین نظرسنجی‌های صداوسیما نشان می‌دهد که زنان بیش از مردان به تماشای سریال‌های تلویزیونی میل به نشان می‌دهند.

زنان زیاد از مردان سریال می‌بینند

زنان زیاد از مردان سریال می بینند

عبارات مهم : سریال

نتایج آخرین نظرسنجی های صداوسیما نشان می دهد که زنان بیش از مردان به تماشای سریال های تلویزیونی میل به نشان می دهند.

به گزارش ایسنا، بر اساس نتیجه های نظرسنجی مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما راجع به سریال های پخش شده است از شبکه های متفاوت سیما در پایتخت کشور عزیزمان ایران و ۳۱ شهر کشور که مراکز استانی صداوسیما در آن ها مستقر هستند، زنان ۷۹ و ۳ دهم درصد و مردان ۶۹ و ۲ دهم درصد سریال های این شب های تلویزیون را دنبال کرده اند.

همچنین به طور میانگین ۵۵ و هشت دهم درصد از مخاطبان تلویزیون حداقل یکی از سریال های تلویزیونی را که این شب ها روی آنتن سیما هستند دنبال می کنند.

بر اساس این نظر سنجی که روی جامعه آماری ۴۸۳۴ نفری انجام گرفته هست، سریال های «ایراندخت»، «آنام» و «کوبار» بیش از ۷۴ درصد از مخاطبان تلویزیون را جذب خود کرده اند.

زنان زیاد از مردان سریال می‌بینند

واژه های کلیدی: سریال | مردان | تلویزیون | صداوسیما | تلویزیون | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz