تصور کردن ماشین خوابیدن خبر چند رسانه ای

تصور کردن: ماشین خوابیدن خبر چند رسانه ای

گت بلاگز اخبار اجتماعی هزار تومان , قیمت بلیت مترو ۱۳۹۷ در فرمانداری تصویب شد

عضو هیات تطبیق فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از تصویب قیمت پیشنهادی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت مترو در سال ۹۷ خبر داد.

هزار تومان , قیمت بلیت مترو ۱۳۹۷ در فرمانداری تصویب شد

قیمت بلیت مترو ۱۳۹۷ در فرمانداری تصویب شد؛ هزار تومان

عبارات مهم : ایران

عضو هیات تطبیق فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از تصویب قیمت پیشنهادی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت مترو در سال ۹۷ خبر داد.

ایسنا نوشت: قانبیلی، با اشاره به اینکه صبحگاه امروز آخرین جلسه هیات تطبیق در سال ۹۶ در فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد، گفت: یکی از مباحث مورد بررسی در این جلسه، مصوبه شورای شهر در خصوص قیمت بلیت مترو در سال ۹۷ بود که با حضور نمایندگان شرکت بهره برداری مترو مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به علت حمایت از مترو و رند شدن قیمت با زیاد کردن بلیت تک سفره از ۸۰۰ به ۱۰۰۰ تومان و قیمت بلیت مترو در خط فرودگاه امام که ۷۵۰۰ تومان تصویب شده است بود موافقت کرد، گفت: ولی با زیاد کردن ۱۵۰۰ تومانی بلیت خط پنج یعنی پایتخت کشور عزیزمان ایران به کرج مخالفت شد آیا که درصد زیاد کردن بیش از حد مجاز بوده است.

هزار تومان , قیمت بلیت مترو ۱۳۹۷ در فرمانداری تصویب شد

وی با تاکید به اینکه خوشبختانه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در تبصره ها، تخفیف های خوبی جهت مسافران مترو قائل شده، به گونه ای که تا ۶۶ درصد تخفیف جهت کارت بلیت در نظر گرفته شده است است افزود: مصوبه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص لغو برج باغ نیز مورد تایید فرمانداری قرار گرفت، آیا که ما معتقدیم این مصوبه حیات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را به خطر انداخته بود و جا دارد از اعضای شورای شهر بابت لغو این مصوبه تقدیر خاص ای داشته باشیم.

عضو هیات تطبیق با اشاره به اینکه یکی دیگر از پرسشها مورد بررسی بحث ایرادات تبصره های بودجه ۹۷ شهرداری بود که شورای شهر بر روی آنها تاکید داشت، گفت: با اصرار شهرداری بر روی تبصره ها این عنوان به هیات حل اختلاف ارسال شد.

عضو هیات تطبیق فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از تصویب قیمت پیشنهادی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت مترو در سال ۹۷ خبر داد.

قانبیلی با تاکید بر اینکه یکی از تبصره های مورد انتقاد هیات تطبیق در خصوص تبصره ۷ بودجه بود عنوان کرد: در این تبصره آمده است که اگر مدیران و کارمندان شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران تخلفی انجام دهند به شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اجازه داده می شود که از املاک شهرداری جهت آنها وثیقه گذاشته شود! که این مسئله کاملا بر خلاف قانون است و شهرداری اجازه ندارد از اموال عمومی جهت افراد خاص وثیقه بگذارد.

وی با اشاره به اینکه در تبصره ۱۲ بودجه ۹۷ آمده است که یک درصد از بودجه به کتابخانه های عمومی صرف شود، گفت: ولی در بودجه ۹۷ آمده است که این یک درصد جهت کتابخانه های شهرداری نیز هزینه شود که خلاف قانون است و این در حالیست که شهرداری در تبصره ۲۶ خود نیز عنوان کرده بود که علاوه بر سه درصد بودجه فرهنگی همه معاونت ها و … می بایست ۳.۵ درصد از بودجه خود را جهت کارهای فرهنگی تخصیص داده شده است دهند که این مغایر قانون است که با اصرار شورای شهر بر تبصره های بودجه، عنوان جهت بررسی به هیات حل اختلاف رفت.

هزار تومان , قیمت بلیت مترو ۱۳۹۷ در فرمانداری تصویب شد

واژه های کلیدی: ایران | شهرداری | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz