تصور کردن ماشین خوابیدن خبر چند رسانه ای

تصور کردن: ماشین خوابیدن خبر چند رسانه ای

گت بلاگز اخبار اجتماعی طلب 18 هزار میلیاردی شهرداری از دولت واقعیت ندارد / نجفی ادعای قالیباف را تکذیب کرد

شهردار تهران، بیانات مدیریت شهری قبلی مبنی بر طلب ۱۸ هزار میلیاردی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از دولت را تایید نکرد و بیان کرد: صحبت‌های شهردار گذشته راج

طلب 18 هزار میلیاردی شهرداری از دولت واقعیت ندارد / نجفی ادعای قالیباف را تکذیب کرد

نجفی ادعای قالیباف را تکذیب کرد: طلب 18 هزار میلیاردی شهرداری از دولت واقعیت ندارد

عبارات مهم : ایران

شهردار تهران، بیانات مدیریت شهری قبلی مبنی بر طلب ۱۸ هزار میلیاردی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از دولت را تایید نکرد و بیان کرد: صحبت های شهردار گذشته راجع به طلب ۱۸ هزار میلیاردی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از دولت واقعیت ندارد.

شهردار تهران، بیانات مدیریت شهری قبلی مبنی بر طلب ۱۸ هزار میلیاردی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از دولت را تایید نکرد و بیان کرد: صحبت های شهردار گذشته راجع به طلب ۱۸ هزار میلیاردی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از دولت واقعیت ندارد.

طلب 18 هزار میلیاردی شهرداری از دولت واقعیت ندارد / نجفی ادعای قالیباف را تکذیب کرد

به گزارش انتخاب، محمدعلی نجفی شهردار پایتخت با ابراز تاسف از اینکه در گذشته مدیریت هزینه ها در پایتخت به درستی انجام نمی شده است هست، تصریح کرد: شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران 68 هزار و 400 کارمند رسمی و قراردادی دارد که با احتساب تعداد کارگران و نیروهایی که با پیمانکاران کار می کنند، تعداد کارکنان شهرداری به بیش از 120 هزار نفر می رسد.

وی با بیان اینکه این تعداد بالای کارمندان شهرداری در حالی مشغول به کار هستند که تنها 16 هزار پست سازمانی وجود دارد، ادامه داد: با توجه به این شمار بالای کارمندان تاکید می کنم کم کردن درآمدهای شهرداری معضلی جهت این نهاد خدماتی به حساب می آید.

شهردار تهران، بیانات مدیریت شهری قبلی مبنی بر طلب ۱۸ هزار میلیاردی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از دولت را تایید نکرد و بیان کرد: صحبت‌های شهردار گذشته راج

نجفی با تاکید بر اینکه جبران کم کردن حدود 2هزار میلیارد تومان از سهم درآمدهای پایدار شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از محل مالیات بر ارزش افزوده بسیار سخت و حتی غیرممکن نیز به حساب می آید، بیان کرد: ایجاد درآمدهای پایدار یکی از اولویت های ما در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران است که از اهمیت بسزایی نیز برخوردار است.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران یکی دیگر از معضلات کنونی پایتخت را مهاجرت ها جهت پیدا کردن وقت های شغلی دانست و گفت: شرایط مناسب اشتغال در پایتخت کشور عزیزمان ایران باعث زیاد کردن مهاجرت ها شده است به طوری که یک فرد به آسانی می تواند بدون پرداخت هزینه های هنگفت در پارک ها یا خیابان های پایتخت زندگی کند، بر شمار جمعیت بیفزاید و کسب درآمد داشته باشد. همین زیاد کردن جمعیت باعث بروز پرسشها بسیاری در ابعاد متفاوت به خاص آسیب های اجتماعی شده است است به طوریکه پایتخت کشور عزیزمان ایران 8 و نیم میلیون جمعیت دارد که به این تعداد جمعیت در روزها بیش از 2 و نیم میلیون نفر افزوده می شود.

*عوارض خودروهای لوکس زیاد کردن یابد

طلب 18 هزار میلیاردی شهرداری از دولت واقعیت ندارد / نجفی ادعای قالیباف را تکذیب کرد

نجفی با بیان اینکه هزینه زندگی شهری در پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به سایر پایتخت های دنیا چندان زیاد نیست، یکی از پرسشها کنونی پایتخت را تردد بی شمار خودروهای شخصی و به خاص لوکس در شهر دانست و گفت: اگر نگاهی به تفاوت های هزینه زندگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران با سایر شهرهای دنیا بیاندازیم، در می یابیم که زندگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران بسیار کم هزینه هست، از همین رو تاکید می کنم که مورد نیاز است عوارض خودروهای لوکس زیاد کردن یابد تا بیش از این شاهد تحمیل یک زندگی لوکس به شهر نباشیم. باید به قدری هزینه استفاده از خودروی شخصی زیاد کردن یابد که شهروندان استفاده از آن را به صرفه ندانند و به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی سوق یابند.

وی همچنین یکی دیگر از معضلات پایتخت را بافت فرسوده پایتخت کشور عزیزمان ایران دانست و گفت: میزان عوارض نوسازی در هر منطقه باید متفاوت باشد. این بدهید معناست که نباید میزان عوارض یک منزل در جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران با منزل ای در شمال پایتخت کشور عزیزمان ایران یکی باشد. لیکن امروز شاهد هستیم قیمت میانگین یک مترمربع آپارتمان در بعضی نقاط پایتخت کشور عزیزمان ایران 7.5 برابر مناطق دیگر هست. از همین رو اعتقاد دارم باید میزان عوارض عوض کردن کند.

شهردار تهران، بیانات مدیریت شهری قبلی مبنی بر طلب ۱۸ هزار میلیاردی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از دولت را تایید نکرد و بیان کرد: صحبت‌های شهردار گذشته راج

*شهرداری نباید در پرسشها سیاسی و غیرمرتبط با خود دخالت کند

نجفی با انتقاد از اینکه تصدی گری مدیریت شهری قبلی پایتخت کشور عزیزمان ایران در پرسشها غیرمرتبط به قدری زیاد بوده که از یک انضباط برخوردار نبود، ادامه داد: نگاه ما به شهرداری همچون نگاه به یک نهاد تسهیل گر امور هست. از همین رو اعلام می کنم که در نظر داریم میزان تصدی گری ها در شهرداری را کم کردن دهیم لیکن اعتقاد دارم شهرداری نباید در پرسشها سیاسی و غیرمرتبط با خود دخالت کند.

طلب 18 هزار میلیاردی شهرداری از دولت واقعیت ندارد / نجفی ادعای قالیباف را تکذیب کرد

وی با اعلام اینکه در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به دنبال واگذاری پروژه ها به بخش شخصی هستیم، متذکر شد: یکی از اولویت های ما در شهرداری توجه به برون سپاری و واسپاری امور هست. بدهید معنا که در برون سپاری تلاش خواهیم کرد بخشی از کار را به بخش شخصی واگذار کنیم و در حوزه واسپاری نیز در بعضی از امور دخالت نکرده یا بخشی از کارها را واگذار کنیم.

شهردار با اعلام اینکه پایتخت کشور عزیزمان ایران در مدیریت شهری قبلی دچار یک بی قوارگی شده است هست، بیان کرد: پایتخت امروز دارای پرسشها حادی است به طوری که این پرسشها باعث شده است اند پایتخت کشور عزیزمان ایران دچار یک بی قوارگی بشود. درواقع واضح و مشخص است که کارها با حساب، برنامه و انضباط پیش نرفته اند. هر چند که پایتخت کشور عزیزمان ایران دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری هست. به همین جهت نیز تلاش کردیم در یک ماه گذشته اقداماتی جهت خروج از این پرسشها در دستور کار قرار بگیرد.

نجفی علت مهم بی قواره شدن پایتخت کشور عزیزمان ایران را عدول از دو سند بالادستی طرح جامع شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و طرح تفصیلی بیان کرد و افزود: ساخت و سازها در پایتخت کشور عزیزمان ایران از چارچوب این دو طرح کلی خارج شده است اند و همین باعث شده است امروز تهرانی داشته باشیم که دچار بدقوارگی است.

*طلب 18 هزار میلیاردی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از دولت واقعیت ندارد

وی صحت بعضی بیانات مدیریت شهری قبلی مبنی بر طلب 18 هزار میلیاردی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از دولت را تایید نکرد و بیان کرد: صحبت های شهردار گذشته راجع به طلب 18 هزار میلیاردی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از دولت واقعیت ندارد. هرچند که تاکنون در این زمینه بیانات متفاوتی عنوان شده است هست. در هر حال این میزان بدهی با واقعیت ها همخوانی ندارد.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در این راستا خواستار تشکیل کمیته ای میان دولت و شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت تعیین وظیفه میزان طلب شهرداری شد و گفت: در این رابطه جهت روشن شدن حقیقت، کمیته ای بین دولت، شهرداری و وزارت اقتصاد تشکیل شده است که در هفته جاری نیز جلسه ای در این کمیته تشکیل شده است و مقرر شد بودجه مربوط به شهرداری حداقل جهت امسال پرداخت شود.

*درخصوص سهم شهرداری از محل جرایم رانندگی کم لطفی شده است است

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران یکی از راهکارهای برون رفت شهرداری از تنگناهای بودجه را دریافت سهم 60 درصدی شهرداری از محل درآمدهای حاصله از جرایم رانندگی دانست و افزود: در این زمینه نیز کم لطفی هایی صورت گرفته و سهم شهرداری پرداخت نشده هست؛ ضمن اینکه فاینانس هایی که در قانون بودجه جهت شهرداری در نظر گرفته شده است است نیز تاکنون محقق نشده اند که حداقل جهت امسال باید پرداخت شود.

نجفی در ادامه نشست تخصصی با اعضای کمیسیون شوراها و امور داخل مجلس راجع به آخرین اوضاع «شهید» تلقی شدن آتش نشانانی که در اتفاق پلاسکو به شهادت رسیدند نیز گفت: بنیاد شهید این عنوان را قبول نمی کند که این آتش نشانان را از نظر معنوی شهید تلقی کند، ولی از نظر مزایای مادی، پرداخت تمامی این مزایا از سوی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران تقبل شده است تا به خانواده های این افراد تخصیص یابد.

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شهرداری | از اینکه در | شهردار تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz